TBH Logo small

PRIVACY STATEMENT

Dit is het Privacy Policy Statement van The Brain Hub. De persoonsgegevens die door The Brain Hub worden verzameld en verwerkt, kunnen binnen The Brain Hub worden doorgegeven en verwerkt voor de doeleinden en onder de voorwaarden zoals vermeld in dit Privacy Statement.

Het betreft hierbij zowel de persoonsgegevens die door middel van de (mobiele) website (de “Website”) worden verzameld alsmede de gegevens die ter plaatste op The Brain Hub worden verzameld. The Brain Hub neemt de privacy van haar Gebruikers zeer serieus en zal informatie op een veilige manier verwerken en gebruiken. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen.

1. WAT IS THE BRAIN HUB?

The Brain Hub specialiseert zich in het geven van advies met betrekking tot de (her-)inrichting van de neurodiverse werkvloer. Het bedrijf is in 2023 opgericht met het doel organisaties in de breedste zin des woord te sturen in de transformatie een gezond (werk)klimaat te creëren op plekken waar mensen, technologie, data, educatie en innovatie elkaar ontmoeten.

2. WELKE INFORMATIE WORDT DOOR THE BRAIN HUB VERZAMELD?

INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK
The Brain Hub verzamelt gegevens over de wijze waarop je van website en de aangeboden programma’s gebruik maakt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot informatie over de wijze waarop je onze diensten, adviezen, (online-) trainingen en masterclasses inkoopt.

Ook verzamelt en verwerkt The Brain Hub gegevens over jou in het kader van de door The Brain Hub verstrekte en door jou ingevulde vragenlijsten.

KOPPELING AAN SOCIAL MEDIA
Op het gebruik van Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter en/of de diensten andere derden zijn steeds de (algemene) voorwaarden en het privacybeleid van deze partijen van toepassing. The Brain Hub heeft geen invloed op derden en kan niet garanderen dat zij op de juiste wijze met jouw persoonsgegevens omgaan.

AUTOMATISCH GEGENEREERDE INFORMATIE
Als je gebruik maakt een van de (online) diensten van The Brain Hub kan het zijn dat er bepaalde informatie nodig is om de applicaties optimaal te kunnen laten functioneren. The Brain Hub verzamelt daarom automatisch gegenereerde informatie. Deze informatie kan bestaan uit jouw IP-adres (nummer van jouw computer of tablet dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), het type browser, het besturingssysteem dat je gebruikt, het type telefoon of tablet dat je gebruikt, de pagina’s die je bezoekt.

3. WAT ZIJN COOKIES EN HOE WORDEN DEZE GEBRUIKT?

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die jouw internetbrowser opslaat op je computer. Wij gebruiken cookies om bijvoorbeeld het inloggen op onze website gemakkelijker te maken en om statistieken bij te houden. Je kan deze cookies uitzetten via jouw browser, maar hierdoor kan de website minder goed gaan werken. Met jouw toestemming plaatsen wij ‘tracking cookies’ op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s je bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van jouw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres, IP-adres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel.

4. VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN JOUW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?

DOELEINDEN

The Brain Hub zal de verzamelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 •  
 • om gebruik van de toepassingen van The Brain Hub mogelijk te maken;
 • voor marketing doeleinden zoals het doen van gerichte aanbiedingen;
 • om informatie toe te zenden omtrent de eigen, gelijksoortige diensten van The Brain Hub;
 • om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
 • om beveiliging te kunnen doorvoeren voor onder meer de website, de e-learnings en overige online trainingen
 • om, indien je daar toestemming voor heeft gegeven, berichten toe te zenden van derden;
 • om informatie te verstrekken aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

GEBRUIK DOOR THE BRAIN HUB
Om ervoor te zorgen dat je relevante reclame en/of aanbiedingen te zien krijgt, gebruikt The Brain Hub de Automatisch Gegenereerde Informatie.

Daarnaast zal The Brain Hub je op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Ook kan The Brain Hub je op de hoogte houden van acties die worden georganiseerd. Je kan hierover periodiek een bericht van The Brain Hub verwachten per SMS, WhatsApp of e-mail. Een mogelijkheid om af te melden is ook in elk afzonderlijk bericht opgenomen.

GEBRUIK DOOR DERDEN
Zonder je expliciete toestemming zal The Brain Hub jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame).

The Brain Hub kan jouw gegevens wel verstrekken aan derden voor zover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (met andere woorden, voor zover deze gegevens door The Brain Hub geanonimiseerd zijn). Tot slot kan The Brain Hub uw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een (potentiële) rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

5. OP WELKE WIJZE BESCHERMT THE BRAIN HUB PERSOONLIJKE INFORMATIE?

The Brain Hub heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Dit houdt onder meer in dat de servers waarop jouw persoonsgegevens zijn opgeslagen zodanig beveiligd zijn dat deze zonder inlogcodes niet van buitenaf te benaderen zijn. Jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen ongewenst gebruik via een gebruikersnaam en een wachtwoord. Daarnaast is de omgeving zelf ook beveiligd. Ook worden inloggegevens versleuteld verzonden.

The Brain Hub kan echter niet garanderen dat onbevoegde derden de door The Brain Hub getroffen maatregelen nooit zullen omzeilen en uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden zullen gebruiken.

6. OVERDRACHT ONDERNEMING

Bij de verdere groei en ontwikkeling van The Brain Hub (of om een andere reden), kan het voorkomen dat één of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen of uitbesteed aan een derde partij, dat The Brain Hub wordt overgenomen door een derde partij of dat The Brain Hub fuseert met een derde partij. In dat geval kunnen ook jouw persoonsgegevens worden overgedragen.

7. BEWAREN VAN JOUW GEGEVENS

The Brain Hub bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en worden verwerkt

8. VERANTWOORDELIJKHEID

Op de website kan gebruik worden gemaakt van content van derden. Er kunnen ook hyperlinks zijn opgenomen waarmee je deze onderdelen verlaat en op websites van derde partijen terecht komt. The Brain Hub heeft geen zeggenschap over de content van derden en/of de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze content van derden en/of websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Dit Privacy Statement heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die door De Brain Hub zijn verkregen. The Brain Hub accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) content van derden en/of websites van derden.

9. WIJZIGINGEN

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden online bekendgemaakt.

10. VRAGEN

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kun je ons contactformulier gebruiken op de contact pagina.

Gedragscode The Brain Hub

Al onze medewerkers hebben kennisgenomen van onze Gedragscode Integriteitsbeleid The Brain Hub.

Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend voor het geval er vertrouwelijke informatie met hen wordt gedeeld. Als de verkregen vertrouwelijke informatie mogelijk repercussies heeft voor derden, wordt de kwestie voorgelegd aan de directie die beslist over een eventuele vervolgactie.

The Brain Hub zet zich in om te bouwen aan een sterke, betrokken en inclusieve maatschappij, waarin iedereen, neurodivers of neurotypisch meetelt en meedoet. Op iedere plek waar mensen, educatie, innovatie en data elkaar ontmoeten.

The Brain Hub ziet het streven naar deze maatschappij als het kloppend hart van het bedrijf. Bij The Brain Hub geloven we dat uitdagingen er zijn die we kunnen omzetten in kansen en dat wij met onze innovatieve ideeën een voorsprong kunnen maken. Wij lossen de neurodiversiteits- vraagstukken op door het ontwikkelen van educatie en communicatie tools, we organiseren projecten, geven masterclasses en zijn de schakel tussen de diverse lagen op de werkvloer.  Wij laten de betrokkenen op de werkvloer zelf meebeslissen en de regie houden over hun vraagstukken en oplossingen.
Iedereen die uit naam van The Brain Hub acteert, acteert in overeenstemming met de doelen, normen en waarden van onze organisatie. Alle medewerkers in de breedste zin van het woord volgen onze gedragsregels:

Geen machtsmisbruik

 • We zorgen voor een fijne en veilige (werk)omgeving, waar we anderen respecteren, en niet discrimineren op basis van nationaliteit, huidskleur, handicap, sekse, seksuele voorkeur, religie, leeftijd, of welke grond ook,
 • We gebruiken onze positie niet om door de ander ongewenst gedrag (zoals seksuele gunsten) af te dwingen,
 • We geven collega’s, stagiaires of projectdeelnemers de ruimte om zorgen uit te spreken of klachten in te dienen over fraude, diefstal, discriminatie, pesterij, wanbeleid of enig ander onethisch gedrag, zonder mogelijke repercussies voor deze personen,
 • We lekken geen vertrouwelijke informatie, hiervoor is een gedegen AVG beleid opgesteld, dat bekend is bij al onze medewerkers en op onze website is gepubliceerd. De privacyverklaring is hier te vinden.

Geen financiële schendingen

 • We stelen en frauderen niet,
 • We verspillen de middelen die we tot onze beschikking hebben niet,
 • We maken geen misbruik van de middelen of goederen die we tot onze beschikking hebben,
 • We accepteren geen corruptie of chantage.


Geen interpersoonlijke schendingen

 • We overschrijden de fysieke en emotionele grenzen van anderen niet, door bijvoorbeeld ongewenste aanrakingen, duwen, knijpen, of zelfs fysieke of seksuele intimidatie,
 • We gaan niet door met flirten of ander suggestief gedrag als duidelijk is gemaakt dat de ander dat niet wil,
 • We delen geen pornografisch, xenofoob of anderszins storend of beledigend materiaal,
 • We uiten geen valse beschuldigingen,
 • We pesten niet, maken geen beledigende grappen en sluiten niemand buiten.


Naam niet schaden

 • We gedragen ons professioneel en respectvol in onze contacten met collega’s, (project)partners en projectdeelnemers,
 • De naam van de The Brain Hub wordt niet gebruikt om politieke of religieuze belangen te behartigen,
 • We voorkomen belangenverstrengeling, of conflicterende belangen tussen ons werk en onze andere activiteiten,
 • We werken niet onder invloed van alcohol of andere verdovende middelen, en dragen geen illegale middelen bij ons tijdens werk voor The Brain Hub,
 • We accepteren geen giften of diensten van mensen, organisaties of bedrijven die een belang hebben bij samenwerking met onze organisatie.

 

Handhaven

Een gedragscode op zich voorkomt geen integriteitsproblemen. De normen, waarden en afspraken moeten op verschillende manieren in de organisatie ingebed worden. Dat doen we bijvoorbeeld door:

 • Nieuwe medewerkers en vrijwilligers aan te nemen die passen binnen de organisatie.
 • De code met enige regelmaat te bespreken: zijn de regels nog up-to-date? Welke dilemma’s spelen er?
 • Grensoverschrijdend gedrag niet onbestraft te laten.

Gratis whitepaper boordevol interessante tips!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en leer hoe jij een gezonde Work-Life Balance kun creëren