Onderzoeken

The Brain Hub draagt onderstaande wetenschappelijke onderzoeken een warm hart toe. Wij vragen dan ook vriendelijk of jullie mee willen werken aan deze onderzoeken. Druk op “meer info” om je aan te melden.

Open Universiteit Amsterdam

Hoe werken teams met (deels) neurodivergente leden effectief samen? 

VU Amsterdam

Themalijst over stigma en werk en wordt er een onderzoek  gestart waar veel deelnemers voor nodig zijn!

30 basistips voor het creëren van een neuro-inclusieve werkvloer

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en
download het e-book